Niepowtarzalny medal

na wszystkich uczestników II Biegu Enigmy czekają wyjątkowe medale wykonane m.in. z … filcu!!!