Zła wiadomość, ale nie od nas zależna

Niestety, polegliśmy w boju z urzędnikami, nie chcą biegaczy w Parku Cytadela, nie mają żadnych argumentów, ale mają władzę, nie uzyskaliśmy zgody na organizację II Biegu Enigmy w miejscu historycznie z Enigmą związanym. Zapisanych na bieg zapraszamy do lektury poczty mailowej, pamiętajcie: Enigma z greckiego zagadka.